Cauza C-373/14 P: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 20 ianuarie 2016 – Toshiba Corporation/Comisia Europeană [Recurs — Concurență — Înțelegeri — Articolul 101 alineatul (1) TFUE — Piața transformatoarelor — Acord verbal de împărțire a piețelor („Gentlemen's Agreement”) — Restrângerea concurenței „prin obiect” — Bariere în calea intrării — Prezumție de participare la o înțelegere ilicită — Amenzi — Orientările privind calcularea cuantumului amenzilor (2006) — Punctul 18]