Lieta C-373/14 P: Tiesas (otrā palāta) 2016. gada 20. janvāra spriedums – Toshiba Corporation/Eiropas Komisija Apelācija — Konkurence — Aizliegtas vienošanās — LESD 101. panta 1. punkts — Spēka transformatoru tirgus — Mutiska vienošanās par tirgu sadali (“Gentlemen’s Agreement”) — Konkurences ierobežojums mērķa dēļ — Šķēršļi iekļūšanai tirgū — Prezumpcija par dalību aizliegtas vienošanās īstenošanā — Naudas sodi — Pamatnostādnes naudas soda aprēķināšanai (2006. gads) — 18. punkts