Asia C-373/14 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 20.1.2016 – Valittajana Toshiba Corporation muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — SEUT 101 artiklan 1 kohta — Tehomuuntajien markkinat — Suullinen sopimus markkinoiden jakamisesta (”herrasmiessopimus”) — Tarkoitukseen perustuva kilpailunrajoitus — Markkinoille pääsyn esteet — Olettama laittomaan kartelliin osallistumisesta — Sakot — Sakkojen laskennasta annetut suuntaviivat (2006) — 18 kohta)