TITJUR Заключение на генералния адвокат Sir Gordon Slynn представено на16 декември 1982 г. # Harald List срещу Комисия на Европейските общности. # Длъжностно лице. # Дело 263/81. List/Комисия