Απόφαση του Πρωτοδικείου (τέταρτο τμήμα) της 27ης Μαρτίου 1990.