Регламент (ЕС) № 409/2012 на Съвета от 14 май 2012 година за спиране на прилагането на някои ограничителни мерки, установени в Регламент (ЕО) № 194/2008 за подновяване и засилване на ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар