Дело T-692/13: Определение на Общия съд от 2 март 2016 г. — SACBO/INEA