Rossi/OHMI-Marcorossi (MARCOROSSI) TITJUR Решение на Първоинстанционния съд (втори състав) от 12 юли 2006 г. # Sergio Rossi SpA срещу Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП). # Марка на Общността. # Дело T-97/05.