Domstolens Dom (Første Afdeling) af 12. juli 1979.