Koschniske TITJUR Решение на Съда (първи състав) от 12 юли 1979 г. # Marianne Koschniske, по съпруг Wörsdorfer, срещу Raad van Arbeid. # Искане за преюдициално заключение: Raad van Beroep Zwolle - Нидерландия. # Дело 9/79.