/* */

TITJUR Lorte и др./Съвет Определение на Първоинстанционния съд (трети състав) от 8 септември 2005 г. # Lorte, SL, Oleo Unión, Federación empresarial de organizaciones de productores de aceite de oliva и Unión de organizaciones de productores de aceite de oliva (Unaproliva) срещу Съвет на Европейския съюз. # Иск за отмяна - Регламент (ЕО) nº 864/2004 и nº 865/2004 - недопустимост. # Дело T-287/04.