Sprawa T-817/14: Wyrok Sądu z dnia 17 marca 2016 r. – Zoofachhandel Züpke i in./Komisja [Odpowiedzialność pozaumowna — Zdrowie zwierząt — Zwalczanie ptasiej grypy — Zakaz przywozu do Unii złowionych dzikich ptaków — Rozporządzenie (WE) nr 318/2007 oraz rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 139/2013 — Wystarczająco istotne naruszenie norm prawnych przyznających uprawnienia jednostkom — Oczywiste i poważne przekroczenie granic swobodnego uznania — Proporcjonalność — Obowiązek staranności — Artykuły 15 – 17 karty praw podstawowych]