Predmet T-817/14: Presuda Općeg suda od 17. ožujka 2016. – Zoofachhandel Züpke i dr. protiv Komisije („Izvanugovorna odgovornost — Zdravlje životinja — Kontrola influence ptica — Zabrana uvoza u Uniju divljih ptica — Uredba (EZ) br. 318/2007 i Provedbena uredba (EU) br. 139/2013 — Dovoljno ozbiljna povreda pravnih pravila koja dodjeljuju prava pojedincima — Očito i teško nepoštivanje granica diskrecijskog prava — Proporcionalnost — Dužna pažnja — Članci 15. do 17. Povelje o temeljnim pravima”)