Писмен въпрос E-5575/06 зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Бангладеш и вероятността за упадък на държавата