Писмен въпрос E-1856/06, зададен от Mary McDonald (GUE/NGL) на Комисията. Biocides Directive