Регламент (EИО) № 3036/88 на Комисията от 30 септември 1988 година за изменение на Регламент (EИО) № 3143/85 относно продажбата по намалени цени на масло от интервенция, предназначено за директна консумация под формата на концентрирано масло PROPCELEX