Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation for regnskabsåret 2010