Известие на вниманието на субектите на данни, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Регламент (ЕС) № 36/2012 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия