Писмен въпрос E-1100/10, зададен от Nessa Childers (S&D) на Комисията. Прилагане на законодателството в областта на околната среда в Ирландия