Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 16/95 от 24 февруари 1995 година за изменение на приложение II (Технически разпоредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП$