Дело F-35/13: Определение на Съда на публичната служба от 29 април 2016 г. — Spitzer/Комисия