Решение (ОВППС) 2016/612 на Съвета от 23 март 2016 година за подписване и сключване на Споразумение за участие между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария относно участието на Конфедерация Швейцария в мисията на Европейския съюз по линия на ОПСО в Мали (EUCAP Sahel Mali)