Определение на Първоинстанционния съд (пети състав) от 23 юли 1997 г.