Sprawa T-603/17: Wyrok Sądu z dnia 4 września 2019 r. – Litwa/Komisja (EFRG i EFRROW – Wydatki wyłączone z finansowania – Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 – Oś 4 „Leader” – Rozporządzenie (UE) nr 65/2011 – Kontrole administracyjne – Obowiązek wdrożenia systemu umożliwiającego ocenienie racjonalnego charakteru kosztów – Wkład rzeczowy w postaci pracy wolontariuszy – Wkład rzeczowy w postaci nieruchomości – Kontrole na miejscu – Istnienie dokumentów uzasadniających wnioski o płatność – Wdrożenie operacji finansowanych zgodnie z zasadami rządzącymi składaniem zamówień publicznych)