Zaak T-603/17: Arrest van het Gerecht van 4 september 2019 – Litouwen/Commissie („ELGF en Elfpo – Van financiering uitgesloten uitgaven – Verordening (EG) nr. 1698/2005 – As 4 „Leader” – Verordening (EU) nr. 65/2011 – Administratieve controles – Verplichting om een passend systeem in te voeren om de redelijkheid van de kosten te beoordelen – Bijdrage in natura in de vorm van vrijwilligerswerk – Bijdrage in natura in de vorm van een inbreng van een onroerend goed – Controles ter plaatse – Aanwezigheid van documenten ter staving van de betalingsaanvragen – Uitvoering van overeenkomstig de voorschriften inzake overheidsopdrachten gefinancierde verrichtingen”)