Sag T-603/17: Rettens dom af 4. september 2019 – Litauen mod Kommissionen (EGFL og ELFUL – udgifter udelukket fra EU-finansiering – forordning (EF) nr. 1698/2005 – akse 4 »Leader« – forordning (EU) nr. 65/2011 – administrativ kontrol – forpligtelse til at indføre et hensigtsmæssigt system, der tillader en vurdering af omkostningernes rimelighed – betaling in natura i form af frivilligt arbejde – betaling in natura i form af et apportindskud – kontrol på stedet – forekomsten af bilag, der begrunder betalingsanmodningerne – gennemførelsen af de operationer, der finansieres i overensstemmelse med reglerne om offentlige kontrakter)