Věc T-603/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 4. září 2019 – Litva v. Komise („EZZF a EZFRV – Výdaje vyloučené z financování – Nařízení (ES) č. 1698/2005 – Osa 4,Leader“ – Nařízení (EU) č. 65/2011 – Správní kontroly – Povinnost zavést vhodný systém umožňující posoudit přiměřenost nákladů – Věcné příspěvky v podobě dobrovolnické práce – Věcné příspěvky v podobě přispění nemovitostí – Kontroly na místě – Existence dokladů odůvodňujících žádosti o platbu – Provádění operací financovaných podle pravidel pro zadávání veřejných zakázek“)