Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/808 оd 11. svibnja 2017. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća