Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/808 af 11. maj 2017 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager