Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/808 ze dne 11. května 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny