Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/808 на Комисията от 11 май 2017 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци