Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Бъдещето на Програмата на ЕС за градовете от гледна точка на гражданското общество“ (проучвателно становище по искане на нидерландското председателство на ЕС)