Заключение на генералния адвокат N. Wahl, представено на 21 юли 2016 г.