Protokoll om villkoren och bestämmelserna för Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen - Bilaga VI:Förteckning enligt artikel 20 i protokollet: övergångsbestämmelser för Bulgarien - 1.Fri rörlighet för personer