Protokol o podmienkach a spôsobe prijatia Bulharskej republiky a Rumunska do Európskej únie - Príloha VI:Zoznam uvedený v článku 20 protokolu: prechodné opatrenia Bulharsko - 1.Sloboda pohybu osôb