Protocol betreffende de voorwaarden en de nadere regels voor de toelating van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie - Bijlage VI:Lijst bedoeld in artikel 20 van het Protocol: overgangsmaatregelen, Bulgarije - 1.Vrij verkeer van personen