Protokols par nosacījumiem un noteikumiem Bulgārijas Republikas un Rumānijas uzņemšanai Eiropas Savienībā - VI pielikums:Protokola 20. pantā minētais saraksts: pārejas posma pasākumi - Bulgārija - 1.Personu pārvietošanās brīvība