Protokolas dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos priėmimo į Europos Sąjungą sąlygų ir tvarkos - VI priedas:Protokolo 20 straipsnyje nurodytas sąrašas: pereinamojo laikotarpio priemonės - Bulgarija - 1.Laisvas asmenų judėjimas