Протокол относно условията и договореностите за приемането на Република България и на Румъния в Европейския съюз - Приложение VI:Списък по член 20 на Протокола: Преходни мерки, България - 1.Свободно движение на хора