Заключение на генералния адвокат Lenz представено на27 май 1997 г.