TITJUR Wurmser a Norlaine Rozsudek Soudního dvora ze dne 11. května 1989. # Trestní řízení proti Esther Renée Bouchara, rozené Wurmser, a société Norlaine. # Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Tribunal de grande instance de Bobigny - Francie. # Volný pohyb zboží. # Věc 25/88.