PROPCELEX Регламент (ЕИО) № 2061/89 на Комисията от 7 юли 1989 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура