Oznámenie určené osobe, na ktorú sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2013/798/SZBP vykonávanom vykonávacím rozhodnutím Rady (SZBP) 2020/584 a v nariadení Rady (EÚ) č. 224/2014 vykonávanom vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2020/582 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Stredoafrickej republike 2020/C 140/01