Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 383/2013, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2013 , asetuksessa (EY) N:o 1187/2009 tarkoitetussa kiintiössä Dominikaaniseen tasavaltaan vietäviä tiettyjä maitotuotteita koskeviin vientitodistushakemuksiin sovellettavasta jakokertoimesta