Решение на съвета на гувернъорите от 5 юни 1998 година относно увеличаване на капитала на банката и определението за разчетна единица$