Заключение на генералния адвокат Lenz представено на25 април 1996 г.