Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9451 — Mall Group/Československá obchodní banka/MallPay) (текст от значение за ЕИП) 2019/C 371/02