Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 46/2003 от 16 май 2003 година за изменение на приложение VI (Социална сигурност) към Споразумението за ЕИП PROPCELEX