TITJUR Решение на Съда (първи състав) от 5 февруари 1981 г. # Наказателно производство срещу René Joseph Kugelmann. # Искане за преюдициално заключение: Cour d'appel de Colmar - Франция. # Сближаване на законодателствата. # Дело 108/80. Kugelmann