Писмен въпрос E-5628/06 зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Мъже с произход от Югоизточна Азия — граждани на държави-членки, които изоставят съпругите си в Азия